2021-жылдын 26-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02230426 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

7,55 

Баасы (сом) 

95,35 

Чыгаруу күнү 

26.04.2021 

Төлөө мөөнөтү 

26.04.2023