Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын май айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

06.05.2021 

11.05.2021 

GD052220510 

12 ай 

60,00 

13.05.2021 

17.05.2021 

GD052220516 

12 ай 

100,00 

20.05.2021 

24.05.2021 

GD052220523 

12 ай 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.05.2021 

11.05.2021 

GBA03240511 

5% 

3 жыл 

250,00 

14.05.2021 

17.05.2021 

GBA07280517 

7% 

7 жыл 

400,00 

21.05.2021 

24.05.2021 

GBA02230524 

5% 

2 жыл 

250,00 

28.05.2021 

31.05.2021 

GBA10310531 

8% 

10 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 300,00