2021-жылдын 04-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210513 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2021 

13.05.2021 

BD002210520 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2021 

20.05.2021 

BD004210603 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2021 

03.06.2021 

BD013210805 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

06.05.2021 

05.08.2021