2021-жылдын 7-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240511 

250 000,00 

5,00% 

11.05.2021 

11.05.2024 

11.11.2021 

11.05.2022 

11.11.2022 

11.05.2023 

11.11.2023 

11.05.2024