2021-жылдын 11-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210519 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.05.2021 

19.05.2021 

BD002210526 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.05.2021 

26.05.2021 

BD004210609 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.05.2021 

09.06.2021