2021-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280517 

400 000,00 

7,00%  

17.05.2021 

17.05.2028 

Жылына эки жолу   

17-майда жана  

17-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин