2021-жылдын 17-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07280517 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,40 

Баасы (сом) 

79,17 

Чыгаруу күнү 

17.05.2021 

Төлөө мөөнөтү 

17.05.2028