Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 17-майындагы кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 40,66 млн. сомду түзгөн.