2021-жылдын 18-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210526 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.05.2021 

26.05.2021 

BD002210602 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.05.2021 

02.06.2021 

BD004210616 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.05.2021 

16.06.2021