2021-жылдын 25-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210602 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.05.2021 

02.06.2021 

BD002210609 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.05.2021 

09.06.2021 

BD004210623 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.05.2021 

23.06.2021