2021-жылдын 28-майында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310531 

400 000,00 

8,00% 

31.05.2021 

31.05.2031 

Жылына эки жолу  

1-декабрда жана  

31-майда төлөө мөөнөтүнө чейин