Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.06.2021 

07.06.2021 

GD052220606 

12 ай 

60,00 

10.06.2021 

14.06.2021 

GD052220613 

12 ай 

100,00 

17.06.2021 

21.06.2021 

GD052220620 

12 ай 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.06.2021 

07.06.2021 

GBA02230607 

5% 

2 жыл 

250,00 

11.06.2021 

14.06.2021 

GBA07280614 

7% 

7 жыл 

400,00 

18.06.2021 

21.06.2021 

GBA02230621 

5% 

2 жыл 

250,00 

25.06.2021 

28.06.2021 

GBA07280628 

7% 

7 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 300,00