2021-жылдын 08-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210616 

150 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.06.2021 

16.06.2021 

BD002210623 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.06.2021 

23.06.2021 

BD004210707 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.06.2021 

07.07.2021