2021-жылдын 14-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052220613 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

50,00 

Кирешелүүлүк (%) 

5,92 

Баасы (сом) 

94,35 

Чыгаруу күнү 

14.06.2021 

Төлөө күнү 

13.06.2022