2021-жылдын 14-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07280614 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

400,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,44 

Баасы (сом) 

79,00 

Чыгаруу күнү 

14.06.2021 

Төлөө мөөнөтү 

14.06.2028