2021-жылдын 14-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 21,65 млн.сомду түзгөн.