Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 14-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 47,21 млн. сомду түзгөн.