2021-жылдын 22-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210630 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.06.2021 

30.06.2021 

BD002210707 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.06.2021 

07.07.2021 

BD004210721 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.06.2021 

21.07.2021