2021-жылдын 06-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210714 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.07.2021 

14.07.2021 

BD002210721 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.07.2021 

21.07.2021 

BD004210804 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.07.2021 

04.08.2021