2021-жылдын 09-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310712 

300 000,00 

8,00% 

12.07.2021 

12.07.2031 

Жылына эки жолу  

12-январында жана  

12-июлунда, төлөө мөөнөтүнө чейин