2021-жылдын 13-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210721 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.07.2021 

21.07.2021 

BD002210728 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.07.2021 

28.07.2021 

BD004210811 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.07.2021 

11.08.2021