2021-жылдын 19-июлу жумуш эмес күн деп жарыялангандыгына байланыштуу, Улуттук банк МКО чыгарылышынын жаңыланган параметрлери жөнүндө маалымдайт: 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240721 

180 000,00 

5,00% 

21.07.2021 

21.07.2024 

21.01.2022 

21.07.2022 

21.01.2023 

21.07.2023 

21.01.2024 

21.07.2024