2021-жылдын 21-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210729 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.07.2021 

29.07.2021 

BD002210805 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.07.2021 

05.08.2021 

BD004210819 

1200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.07.2021 

19.08.2021