2021-жылдын 27-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210804 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.07.2021 

04.08.2021 

BD002210811 

1 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.07.2021 

11.08.2021 

BD004210825 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.07.2021 

25.08.2021