Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.08.2021 

09.08.2021 

GD052220808 

12 мес. 

60,00 

12.08.2021 

16.08.2021 

GD052220815 

12 мес. 

100,00 

19.08.2021 

23.08.2021 

GD052220822 

12 мес. 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

30.07.2021 

02.08.2021 

GBA05260802 

6% 

5 жыл 

250,00 

06.08.2021 

09.08.2021 

GBA07280809 

7% 

7 жыл 

190,00 

13.08.2021 

16.08.2021 

GBA02230816 

5% 

2 жыл 

100,00 

20.08.2021 

23.08.2021 

GBA07280823 

7% 

7 жыл 

190,00 

Баардыгы МКО: 

730,00