2021-жылдын 30-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05260802 

250 000,00 

6,00% 

02.08.2021 

02.08.2026 

02.02.2022 

02.08.2022 

02.02.2023 

02.08.2023 

02.02.2024 

02.08.2024 

02.02.2025 

02.08.2025 

02.02.2026 

02.08.2026