2021-жылдын 03-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210811 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.08.2021 

11.08.2021 

BD002210818 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.08.2021 

18.08.2021 

BD004210901 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.08.2021 

01.09.2021 

BD013211103 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча пайыздык чени 

04.08.2021 

03.11.2021