2021-жылдын 06-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280809 

190 000,00 

7,00%  

09.08.2021 

09.08.2028 

Жылына эки жолу  

09-февралында жана  

09-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин