2021-жылдын 6-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.