2021-жылдын 17-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210825 

1 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.08.2021 

25.08.2021 

BD002210901 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.08.2021 

01.09.2021 

BD004210915 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.08.2021 

15.09.2021