2021-жылдын 20-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280823 

190 000,00 

7,00%  

23.08.2021 

23.08.2028 

Жылына эки жолу  

23-февралында жана  

23-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин