2021-жылдын 24-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210901 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.08.2021 

01.09.2021 

BD002210908 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.08.2021 

08.09.2021 

BD004210922 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.08.2021 

22.09.2021