Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.09.2021 

06.09.2021 

GD052220905 

12 ай 

80,00 

09.09.2021 

13.09.2021 

GD052220912 

12 ай 

80,00 

16.09.2021 

20.09.2021 

GD052220919 

12 ай 

80,00 

Баардыгы МКВ: 

240,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.09.2021 

06.09.2021 

GBA02230906 

5% 

2 жыл 

250,00 

10.09.2021 

13.09.2021 

GBA10310913 

8% 

10 жыл 

400,00 

17.09.2021 

20.09.2021 

GBA03240920 

5% 

3 жыл 

270,00 

24.09.2021 

27.09.2021 

GBA10310927 

8% 

10 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 320,00