2021-жылдын 01-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210909 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.09.2021 

09.09.2021 

BD002210916 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.09.2021 

16.09.2021 

BD004210930 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.09.2021 

30.09.2021