Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча 2020-жылдын 03-сентябрындагы аукцион, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды.