2021-жылдын 14-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210922 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.09.2021 

22.09.2021 

BD002210929 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.09.2021 

29.09.2021 

BD004211013 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.09.2021 

13.10.2021 

BD013211215 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча пайыздык чени  

15.09.2021 

15.12.2021