2021-жылдын 20-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03240920 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,50 

Баасы (сом) 

83,89 

Чыгаруу күнү 

20.09.2021 

Төлөө мөөнөтү 

20.09.2024