Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 20-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,0 млн. сомду түзгөн.