2021-жылдын 21-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210929 

2 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.09.2021 

29.09.2021 

BD002211006 

3 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.09.2021 

06.10.2021 

BD004211020 

2 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.09.2021 

20.10.2021