2021-жылдын 24-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310927 

400 000,00 

8,00% 

27.09.2021 

27.09.2031 

Жылына эки жолу  

27-мартта жана  

27-сентябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин