2022-жылдын 7-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220615 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.06.2022 

15.06.2022 

BD002220622 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.06.2022 

22.06.2022 

BD004220706 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.06.2022 

06.07.2022