2022-жылдын 10-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290613 

750 000,00 

7,00%  

13.06.2022 

13.06.2029 

Жылына эки жолу  

13-декабрда жана  

13-июнда төлөө мөөнөтүнө чейин