2022-жылдын 14-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220622 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.06.2022 

22.06.2022 

BD002220629 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.06.2022 

29.06.2022 

BD004220713 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.06.2022 

13.07.2022