Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын июнь айында мамлекеттик баалуу кагаздардын чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA03250627 

5% 

3 жыл 

1 400,00 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA05270627 

6% 

5 жыл 

2 400,00 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA07290627 

7% 

7 жыл 

3 140,00 

Жыйынтыгы: 

6 940,00