2022-жылдын 24-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 3, 5 жана 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250627 

1 400 000,00 

5,00% 

27.06.2022 

27.06.2025 

Жылына эки жолу 27-декабрында жана 27-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA05270627 

2 400 000,00 

6,00% 

27.06.2022 

27.06.2027 

Жылына эки жолу 27-декабрында жана 27-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA07290627 

3 140 000,00 

7,00% 

27.06.2022 

27.06.2029 

Жылына эки жолу 27-декабрында жана 27-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин