2022-жылдын 24-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3, 5 жана 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк тишелүүлугүнө жараша 14,30%, 14,70% жана 15,20% түзгөн.