Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 27-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 228,00 млн сомду түзгөн.