2022-жылдын 28-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220706 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2022 

06.07.2022 

BD002220713 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2022 

13.07.2022 

BD004220727 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2022 

27.07.2022