Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

07.07.2022 

11.07.2022 

GD052230710 

12 ай 

50,0 

14.07.2022 

18.07.2022 

GD052230717 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.07.2022 

04.07.2022 

GBA10320704 

8% 

10 жыл 

1 300,0 

08.07.2022 

11.07.2022 

GBA05270711 

6% 

5 жыл 

300,0 

15.07.2022 

18.07.2022 

GBA02240718 

5% 

2 жыл 

200,0 

22.07.2022 

25.07.2022 

GBA07290725 

7% 

7 жыл 

310,0 

Баардыгы МКО: 

2 110,0