2022-жылдын 4-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10320704 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,50 

Баасы (сом) 

62,49 

Чыгаруу күнү 

04.07.2022 

Төлөө мөөнөтү 

04.07.2032